De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nicolas Pirotte

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Nicolas Pirotte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Nicolas Pirotte

Cumuleo