De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kevin Van Houter

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Kevin Van Houter
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Kevin Van Houter

Cumuleo