De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Smans

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Marc Smans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Marc Smans

Cumuleo