De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kristof Calvo

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Kristof Calvo
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Kristof Calvo

Cumuleo