De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van An Vrancken

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door An Vrancken
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door An Vrancken

Cumuleo