De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ann Verhaegen

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Ann Verhaegen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Ann Verhaegen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Ann Verhaegen

Cumuleo