De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sven Taeldeman

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Sven Taeldeman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Sven Taeldeman
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Sven Taeldeman

Cumuleo