De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bert Anciaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Bert Anciaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Bert Anciaux

Cumuleo