De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Antoine

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door André Antoine
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door André Antoine
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door André Antoine

Cumuleo