De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sabine Laruelle

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Sabine Laruelle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Sabine Laruelle
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Sabine Laruelle

Cumuleo