De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Vanhengel

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Guy Vanhengel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Guy Vanhengel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Guy Vanhengel

Cumuleo