De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Verhofstadt

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Guy Verhofstadt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Guy Verhofstadt

Cumuleo