De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pieter Orbie

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Pieter Orbie
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Pieter Orbie
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Pieter Orbie

Cumuleo