De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Verstraete

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Daniel Verstraete
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Daniel Verstraete

Cumuleo