De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Katrien Van Lerberghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Katrien Van Lerberghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Katrien Van Lerberghe

Cumuleo