De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joachim Coens

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Joachim Coens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Joachim Coens

Cumuleo