De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Richir

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Daniel Richir
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Daniel Richir

Cumuleo