De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Prévot

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Patrick Prévot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Patrick Prévot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Patrick Prévot

Cumuleo