De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Serge Beghin

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Serge Beghin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Serge Beghin

Cumuleo