De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sonia Van Wanseele

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Sonia Van Wanseele
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Sonia Van Wanseele

Cumuleo