De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurent Léonard

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Laurent Léonard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Laurent Léonard

Cumuleo