De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurent Wimlot

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Laurent Wimlot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Laurent Wimlot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Laurent Wimlot

Cumuleo