De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leon Lowet

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Leon Lowet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Leon Lowet

Cumuleo