De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joris Vandenbroucke

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Joris Vandenbroucke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Joris Vandenbroucke
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Joris Vandenbroucke

Cumuleo