De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Vandebosch

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jacques Vandebosch
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jacques Vandebosch

Cumuleo