De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Vandijck

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Vandijck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Vandijck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Vandijck

Cumuleo