De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Vandecasteele

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Vandecasteele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Vandecasteele

Cumuleo