De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Cornelis

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Willy Cornelis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Willy Cornelis
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Willy Cornelis

Cumuleo