De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stephan Boogaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Stephan Boogaerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Stephan Boogaerts

Cumuleo