De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Rentmeesters

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Frans Rentmeesters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Frans Rentmeesters

Cumuleo