De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lutgart Rampelbergh

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Lutgart Rampelbergh
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Lutgart Rampelbergh

Cumuleo