De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Ludovicus Peeters

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Ludovicus Peeters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Ludovicus Peeters

Cumuleo