De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert Van der Auwera

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Geert Van der Auwera
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Geert Van der Auwera
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Geert Van der Auwera

Cumuleo