De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annick Bracke

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Annick Bracke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Annick Bracke

Cumuleo