De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hans Ides

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Hans Ides
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hans Ides

Cumuleo