De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Hermans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Hermans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Hermans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Luc Hermans

Cumuleo