De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van René Willems

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door René Willems
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door René Willems

Cumuleo