De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Feyaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Feyaerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Feyaerts

Cumuleo