De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Walter Van Der Plaetsen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Walter Van Der Plaetsen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Walter Van Der Plaetsen

Cumuleo