De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jenny Hendrickx

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jenny Hendrickx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jenny Hendrickx

Cumuleo