De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Geudens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Frank Geudens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Frank Geudens

Cumuleo