De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leona Detiege

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Leona Detiege
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Leona Detiege

Cumuleo