De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ann Vylders

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Ann Vylders
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Ann Vylders

Cumuleo