De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Smets

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jozef Smets
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jozef Smets

Cumuleo