De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Grootjans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Grootjans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Grootjans

Cumuleo