De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hugo Asselman

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Hugo Asselman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hugo Asselman

Cumuleo