De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yoeri Vastersavendts

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Yoeri Vastersavendts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Yoeri Vastersavendts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Yoeri Vastersavendts

Cumuleo