De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van François Bergmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door François Bergmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door François Bergmans

Cumuleo