De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Krikilion

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Christian Krikilion
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Christian Krikilion

Cumuleo