De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Vanderbecken

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean Vanderbecken
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean Vanderbecken

Cumuleo